Wydawnictwa ROPS

Seniorzy-dla-młodości-młodość-dla-seniorów

Programy

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Wieloletni plan działań na rzecz ekonomii społecznej Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018 – 2022 Program Współpracy Województwa […]

Strategia

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030 Informujemy, że Sejmik Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. podczas XXII sesji podjął uchwałę Nr XXII/374/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 […]

Badania, analizy

Rok 2019 Informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o działalności prowadzonej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim w roku 2018. Monitoring realizacji Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 – […]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl