Skip to content

Informacje dla kandydatów

Jeżeli jesteś zainteresowany przysposobieniem dziecka  przeczytaj nasze informacje, a później skontaktuj się z nami.

I. Wymogi stawiane kandydatom na rodzinę adopcyjną
II. Wymagane dokumenty od kandydatów na rodzinę adopcyjną
III. Procedura postępowania adopcyjnego dotycząca kandydatów do przysposobienia
IV. Dobór rodziny przysposabiającej do dziecka