• Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

uchwała

raport

 

  • Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020

uchwala

raport

 

  • Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej na lata 2014- 2016

uchwala

raport

 

  • Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 – 2020 za 2016 rok

uchwala

raport

 

  • Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020 za rok 2016

uchwala

raport

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl