Skip to content

Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018

Informacja

dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

o działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018

 

(art. 35 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 VIII 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych za 2018

Tab Wykaz umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Tab 3. Wykaz kontroli za 2018

Zestawienie umów na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2018 r.