Informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych za 2016 rok

Treść Informacji Tabela 1. Spis umów na zadania zlecone – 2016. Tabela 2. Spis umów na roboty budowlane. Tabela 3. Kontrole umów – 2016.

Informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok

Informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok Tabela 1. Wykaz umów na zadania zlecone 2017 Tabela 2. Wykaz umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych Tabela 3. Wykaz kontroli za 2017

Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018

Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018   (art. 35 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 VIII 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych za 2018 Tab […]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl