Współpraca z wojewódzką społeczną radą ds. osób niepełnosprawnych przy Marszałku województwa lubelskiego

Podstawa prawna:

 1. art. 44a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa. Do zakresu działalności Rady zalicza się inicjatywy zmierzające do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena realizacji tych programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Sejmik Województwa Lubelskiego.

kontakt z WSRON: rada.on@lubelskie.pl

Wykaz Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych działających na terenie województwa lubelskiego

Protokoły 2020 rok

 1. Protokół nr 1 z dnia 20.03.2020 r. – wersja PDF
  Protokół nr 1 z dnia 20.03.2020 r. – wersja DOC
 2. Protokół nr 2 z dnia 17.04.2020 r. – wersja PDF
  Protokół nr 2 z dnia 17.04.2020 r. – wersja DOC
 3. Protokół nr 3 z dnia 27.09.2020 r. – wersja PDF
  Protokół nr 3 z dnia 27.09.2020 r. – wersja DOC
  Załącznik nr 1 do protokołu nr 3 – prezentacja

Protokoły 2019 rok

 1. 15.10.2019 r. – wersja DOC
  15.10.2019 r. – wersja PDF

 

VI kadencja 2019-2023

 1. Artur Kwapiński – Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „Dukat”w Puławach.
 2. Edyta Długosz – Przedstawiciel Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
 3. Dorota Fornalska – Przedstawiciel Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.
 4. Zbigniew Nastaj – Przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych-Okręg Lubelski.
 5. Anna Płoszaj – Przedstawiciel Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.
 6. Joanna Olszewska – Przedstawiciel Gminy Lublin.
 7. Jan Dzwonkowski – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego.

Prezydium 2019-2020

 1. Edyta Długosz – Przewodnicząca
 2. Dorota Fornalska – Wiceprzewodnicząca
 3. Artur Kwapiński – Sekretarz

W dniu 14 października 2019 r. odbyło się spotkanie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Pan Sebastian Trojak– Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Dyrektor ROPS w Lublinie – Małgorzata Romanko wręczyli Członkom Rady kadencji 2015-2019 listy z podziękowaniem Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego za udział w jej pracach. Następnie, Członkowie Rady otrzymali z rąk Pana Sebastiana Trojaka uroczyste akty powołania na VI kadencję 2019-2023. Dodatkowo, pan Marszałek zwołał pierwsze posiedzenie Rady VI kadencji na dzień 15.10.2019 r.

 

 2019

W dniu 4 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na którym wyłoniono Prezydium Rady na 2019 rok w osobach:

 Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca
 Anna Płoszaj – Wiceprzewodnicząca
 Monika Bardzka – Sekretarz

protokoły z posiedzeń Rady w 2019 roku:

 1. Protokół Rady z dnia 27.02.2019 r. – wersja PDF
  Protokół Rady z dnia 27.02.2019 r. – wersja DOC
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Załącznik nr 10
  Załącznik nr 11
  Załącznik nr 12
  Załącznik nr 13
  Załącznik nr 14 – archiwum 7-Zip
 2. Protokół z dnia 20.08.2019 r. – wersja PDF
  Protokół z dnia 20.08.2019 r. – wersja DOC

 

 2018

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na którym wyłoniono Prezydium Rady na 2018 rok w osobach:

Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca
Anna Płoszaj – Wiceprzewodnicząca
Monika Bardzka – Sekretarz

protokoły z posiedzeń Rady w 2018 roku

 1. Protokół Rady z dn 13.02.2018
 2. Protokół Rady z dn 29.06.2018 strona 1 z 2
  Protokół Rady z dn 29.06.2018 strona 2 z 2
  Załącznik nr 1
 3. Protokół Rady z dn 29.11.2018 r.
  Załącznik nr 1
 4. Protokół Rady z dn 04.12.2018 r.

 2017

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na którym wyłoniono Prezydium Rady w osobach:

Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca
Anna Płoszaj – Wiceprzewodnicząca
Monika Bardzka – Sekretarz

protokoły z posiedzeń Rady w 2017 roku

 1. Protokół Rady z dn.30.01.2017
 2. Protokół Rady z dn.25.09.2017
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 1.
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
 3. Protokół Rady z dn 5.12.2017
 4. Protokół Rady z dn 5.12.2017

2016

W dniu 01 lipca 2016 roku została powołana w skład  WSRON kadencji na lata 2015-2019 pani Monika Bardzka.


Skład WSRON –  V kadencja na lata 2015-2019
:

 1. Joanna Jakóbczyk – zgłoszona przez Wojewodę Lubelskiego,
 2. Alicja Jankiewicz – zgłoszona przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Przewodnicząca
 3. Zbigniew Nastaj – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych – Okręg Lubelski,
 4. Joanna Olszewska – zgłoszona przez Prezydenta Miasta Lublin,
 5. Anna Płoszaj – zgłoszona przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, – Wiceprzewodnicząca
 6. Stanisława Raczkiewicz – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tomaszowie Lubelskim,
 7. Monika Bardzka – zgłoszona przez Fundację Rozwoju Rejowca Fabrycznego. – Sekretarz

 

Protokoły z posiedzeń Rady w 2016 roku:

1. protokół 14.03.2016

2. protokół 25.04.2016

3. protokół 19.09.2016

załączniki do protokołu 19.09.2016:

 

2015

W dniu 22 października 2015 r. miało miejsce spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Pan Arkadiusz Bratkowski– Członek Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył Członkom Rady kadencji 2011-2015 listy z osobistym podziękowaniem Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego za udział w jej pracach. Następnie, Członkowie nowej Rady otrzymali z rąk Pana Arkadiusza Bratkowskiego akty powołania na kadencję 2015-2019.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego powołana na lata 2015-2019 będzie działać w następującym składzie:

 1. Joanna Jakóbczyk – zgłoszona przez Wojewodę Lubelskiego,
 2. Alicja Jankiewicz – zgłoszona przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. Zbigniew Nastaj – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych – Okręg Lubelski,
 4. Joanna Olszewska – zgłoszona przez Prezydenta Miasta Lublin,
 5. Anna Płoszaj – zgłoszona przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
 6. Stanisława Raczkiewicz – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tomaszowie Lubelskim,
 7. Andrzej Szałach – zgłoszony przez Polski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.

W dniu 02 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na którym wyłoniono Prezydium Rady w osobach:

 1.  Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca
 2. Anna Płoszaj – Wiceprzewodnicząca
 3.  Andrzej Szałach – Sekretarz

fotografia

Skład WSRON – IV kadencja lata 2011-2015:

 1. Andrzej Szałach – Przewodniczący,  Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 2. Edyta Długosz- Mazur – Wiceprzewodnicząca,  Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
 3. Alina Gucma –  Sekretarz,  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie,
 4. Joanna Olszewska – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin,
 5. Joanna Jakóbczyk – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
 6. Alicja Jankiewicz – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki,
 7. Zbigniew Nastaj – Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski,

 

 

Protokoły z posiedzeń Rady w 2015 roku:

prot.20.02.15

prot.07.09.15

prot. 22.10.15

Protokoł 02.12.15


2014

 1. Edyta Długosz- Mazur – Przewodnicząca,  Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
 2. Andrzej Szałach – Wiceprzewodniczący,  Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
 3. Alina Gucma –  Sekretarz,  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie,
 4. Joanna Olszewska – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin,
 5. Joanna Jakóbczyk – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
 6. Alicja Jankiewicz – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki,
 7. Zbigniew Nastaj – Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski,

Protokoły z posiedzeń Rady w 2014 roku:

1Protokół 05.02.2014

2Protokół 10.03.2014

3Protokół 26.09.2014 + zał.do protokołu nr 3

4Protokół 17.12.2014 + zał.do protokołu nr 4

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl