Podstawa prawna:

  1. art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

W ramach zadania pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przeprowadzają wizytację ośrodka i na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie tej wizytacji sporządzają opinię.

Opinia przekazywana jest następnie Wojewodzie Lubelskiemu prowadzącemu rejestr  ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

 

Uprzejmie informujemy, że jest możliwość składania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl