Skip to content

Opiniowanie ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych

Podstawa prawna:

  1. art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

W ramach zadania pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przeprowadzają wizytację ośrodka i na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie tej wizytacji sporządzają opinię.

Opinia przekazywana jest następnie Wojewodzie Lubelskiemu prowadzącemu rejestr  ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.