Skip to content

Zakłady aktywności zawodowej

Dofinansowanie do kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Podstawa prawna:

  1. art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

W ramach tego zadania podmioty, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, tj. gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie oraz inna organizacja społeczna mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu.

Lp.

Zakłady Aktywności Zawodowej
w województwie lubelskim

Adres

1.

Organizator – Gmina Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 121-450 Stoczek Łukowski
Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim ul. 1-go Maja 12 21-450 Stoczek Łukowski

2.

Organizator – Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ul. Wróblewskiego 21 24-100 Puławy
Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach ul. Mickiewicza 2a 24-100 Puławy

3.

Organizator – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim ul. Słowackiego 7B  22-600 Tomaszów Lubelski
Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku Przeorsk 113, 22-600 Tomaszów Lubelski

4.

Organizator – Powiat Łęczyński Al. Jana Pawła II 95A 21-010 Łęczna
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52 21-010 Łęczna

5.

Organizator – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin
Zakład Aktywności Zawodowej w Lublinie ul. Głuska 138 oraz ul. Głuska 145 20-385 Lublin,

6.

Organizator – Powiat Janowski ul. Zamoyskiego 59; 23-300 Janów Lubelski
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 149; 23-300 Janów Lubelski

7.

Organizator – Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie ul. Staropijarska 3; 21 – 400 Łuków
Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie ul. Staropijarska 3; 21 – 400 Łuków