Dofinansowanie do kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Podstawa prawna:

  1. art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

W ramach tego zadania podmioty, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, tj. gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie oraz inna organizacja społeczna mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu.

 

Lp. Zakłady Aktywności Zawodowej
w województwie lubelskim
Adres
1. Organizator – Gmina Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 121-450 Stoczek Łukowski
Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim ul. 1-go Maja 1221-450 Stoczek Łukowski
2. Organizator – Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ul. Mickiewicza 2a24-100 Puławy
Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach ul. Mickiewicza 2a24-100 Puławy
3. Organizator – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim ul. Słowackiego 7B22-600 Tomaszów Lubelski
Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku Przeorsk 11322-600 Tomaszów Lubelski
4. Organizator – Powiat Łęczyński Al. Jana Pawła II 95A21-010 Łęczna
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej ul. Krasnystawska 5221-010 Łęczna
5. Organizator – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 220-442 Lublin
Zakład Aktywności Zawodowej w Lublinie ul. Głuska 138 oraz ul. Głuska 14520-385 Lublin,
6. Organizator – Powiat Janowski ul. Zamoyskiego 5923-300 Janów Lubelski
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 14923-300 Janów Lubelski
7. Organizator – Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie ul. Staropijarska 321 – 400 Łuków
Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie ul. Staropijarska 321 – 400 Łuków
8. Organizator – Gmina Kock                               ul. Jana Pawła II 29             
21 – 150 Kock
  Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku ul. Przechodnia 11A
21-150 Kock                  

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl