Skip to content

Pliki do pobrania

 

  1. Tabele dotyczące zadań realizowanych przez powiaty województwa lubelskiego – na potrzeby Informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych za 2016 r.
    Tabela 1: Zadania powiatu realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2016 r.Tabela 2: Zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy w 2016 r.Tabela 3: Powiaty – monitoring realizacji Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020
  2. Tabele dotyczące działań podejmowanych przez powiaty i gminy – monitoring Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020.
    Tab. 1. Działania podejmowane przez powiaty województwa lubelskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
    Tab. 2. Działania podejmowane przez gminy województwa lubelskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
  3. Tabela dot. wykorzystania obiektu służącego rehabilitacji.
  4. Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych o działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2014