Skip to content

Pliki do pobrania

 

 1. Tabele dotyczące zadań realizowanych przez powiaty województwa lubelskiego – na potrzeby Informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych za 2018 r.
  Tabela 1 – zadania powiatu realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2018
  Tabela 2 – zadania powiatu realizowane przez powiatowe urzędy pracy w 2018
  Tabela 3 – Powiaty – monitoring realizacji Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w 2018
 2. Tabela dotycząca działań podejmowanych przez gminy – monitoring Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020.
  Tab. 1. Działania podejmowane przez gminy województwa lubelskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
 3. Tabela dot. wykorzystania obiektu służącego rehabilitacji.