Skip to content

Pliki do pobrania

 

 1. Tabele dotyczące zadań realizowanych przez powiaty województwa lubelskiego – na potrzeby Informacji dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych za 2017 r.
  Tabela 1 – zadania powiatu realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2017
  Tabela 2 – zadania powiatu realizowane przez powiatowe urzędy pracy w 2017
  Tabela 3 – Powiaty – monitoring realizacji Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w 2017
 2. Tabele dotyczące działań podejmowanych przez powiaty i gminy – monitoring Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020.
  Tab. 1. Działania podejmowane przez powiaty województwa lubelskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
  Tab. 2. Działania podejmowane przez gminy województwa lubelskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
 3. Tabela dot. wykorzystania obiektu służącego rehabilitacji.
 4. Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych o działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2014