Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, informuje, że w związku sytuacją epidemiologiczną informacje dotyczące wydawania Ogólnopolskiej Karty Seniora można uzyskać drogą elektroniczną: rops@lubelskie.pl , drogą pocztową ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub telefonicznie : 81 528 76 36, 81 528 76 50.

Ogólnopolska Karta Seniora

W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków, z którym zostało podpisane Porozumienie.

Celem wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora jest:

  1. umożliwienie seniorom zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego korzystanie z promocji przygotowanych  przez  partnerów Stowarzyszenia  MANKO na terenie całego kraju,
  2. promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
  3. uzyskanie dobrostanu fizycznego i psychicznego dzięki korzystaniu z tańszych zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających oferowanych przez Partnerów programu,
  4. wzmacnianie kondycji finansowej gospodarstwa seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców województwa lubelskiego wydawana jest w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin. Kartę można odebrać osobiście po wypełnieniu „Formularza zgłoszeniowego dla Uczestników Programu”, w pokoju nr 132, w godzinach 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku). Kartę można uzyskać również drogą korespondencyjną za pośrednictwem „poczty tradycyjnej”. W tym celu należy wydrukować „Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu”, wypełnić go i następnie przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Karta zostanie bezzwłocznie odesłana wnioskującemu, za pośrednictwem poczty, na adres zamieszczony w ww. Formularzu.

Zapraszamy do uczestnictwa w Programie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl