Imię i nazwiskoStanowiskoOdziałE-mailTelefon
Ewelina TiemannStarszy inspektor ds. strategii
i wdrażania wojewódzkich programów
Oddział Pomocy
Społecznej
ewelina.tiemann@lubelskie.pl815287637
Anna DulaInspektor ds. strategii i wdrażania wojewódzkich programów Oddział Pomocy
Społecznej
anna.dula@lubelskie.pl815287632
Włodzimierz CiołekSpecjalista ds. organizacji szkoleń i realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowymOddział Pomocy
Społecznej
wlodzimierz.ciolek.rops@gmail.com815287636
Aneta RydzStarszy Inspektor ds. strategii i wdrażania wojewódzkich programówOddział Pomocy
Społecznej
aneta.rydz@lubelskie.pl815287637
Agnieszka Lembrych - FurtakInspektor ds. koordynacji działań na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejOddział Pomocy
Społecznej
agnieszka.lembrych.rops@gmail.com815287637

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl