Skip to content

Konkursy/dotacje

Konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Konkursy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz osób starszych
Pracownik Socjalny roku 2013” Konkurs Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej