O programie

Dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CCXLV/5122/2014 w sprawie przyjęcia programu „Regionalna Karta Dużej Rodziny”. Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne (wychowujące troje i więcej dzieci) chętne do wzięcia udziału w Programie, w tym rodziny zastępcze, bez względu na kryterium dochodowe. Karta uprawnia rodziny wielodzietne do korzystania z ulg wprowadzonych przez […]

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Nr 46/2018 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania i użytkowania Regionalnej Karty Dużej Rodziny; Regulamin wydawania i użytkowania Regionalnej Karty Dużej Rodzin Wniosek o wydanie Regionalnej Karty Dużej Rodziny Wniosek o wydanie duplikatu karty Regionalnej Karty Dużej Rodziny  

Kontakt

Informacji odnośnie programu Regionalna Karta Dużej Rodziny udziela p. Renata Chylińska, Oddział Pomocy Społecznej, tel. 81 528 76 36 , e-mail: renata.chylinska@lubelskie.pl w godzinach pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, tj. od 7:30 do 15:30. Zapraszamy Państwa również do siedziby ROPS przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl