Skip to content

Regionalna Karta Dużej Rodziny

O programie

Dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CCXLV/5122/2014 w sprawie przyjęcia programu „Regionalna Karta Dużej Rodziny”. Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne (wychowujące troje i więcej dzieci) […]

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Nr 46/2018 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania i użytkowania Regionalnej Karty Dużej Rodziny; Regulamin wydawania i użytkowania Regionalnej […]

Partnerzy/Ulgi

Gminy współpracujące z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie wzajemnej promocji działań na rzecz rodzin wielodzietnych w postaci informacji na stronach internetowych, w trakcie konferencji, seminariów, lokalnych wydarzeń […]

Kontakt

Informacji odnośnie programu Regionalna Karta Dużej Rodziny udziela p. Renata Chylińska, Oddział Pomocy Społecznej, tel. 81 528 76 37, e-mail: renata.chylinska@lubelskie.pl w godzinach pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, […]