Zmiana trybu i terminu – dwudniowe bezpłatne szkolenie pn.: „FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia”

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w trosce o zdrowie uczestników szkolenia, szkolenie „FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia” zostanie przeprowadzone w formie on-line. Zaplanowane szkolenie dla Gr. I w dniach 21-22 października 2020 r. odbędzie się w innym...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl