Programy przeciwdziałania przemocy

 

Obowiązujące dokumenty krajowe i międzynarodowe

 

Wyniki badań, raporty, opracowania

 

Konferencje, szkolenia, spotkania

 

Kampanie społeczne

POMOC

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl