Skip to content

Wykaz instytucji udzielających pomocy

Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym zespoły interdyscyplinarne i wykaz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/bazy-teleadresowe-podmiot%C3%B3w-oraz-organizacji-pozarz%C4%85dowych-%C5%9Bwiadcz%C4%85cych-us%C5%82ugi-dla-os%C3%B3b-i-rodzin

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego