Szkolenie dla członków sieci w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych

W ramach środków zewnętrznych pozyskanych przez jednego z partnerów – organizację pozarządową – Partnerzy wezmą udział w szkoleniu dotyczymy przemocy wobec osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje również superwizję pracy specjalistów. Termin realizacji lipiec – grudzień 2015 r. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES.

Szkolenie dla członków sieci w zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie

W ramach środków Samorządu Województwa Lubelskiego ROPS w Lublinie organizuje szkolenie dotyczące pracy ze sprawcą przemocy. Termin realizacji wrzesień – grudzień 2015 r. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Oddział Pomocy Społecznej w ROPS w Lublinie.

Upowszechnianie programu profilaktycznego dotyczącego życia bez przemocy dla dzieci i wychowawców przedszkoli w wieku 3- 6 lat.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku realizuje 6 miesięczny program profilaktyczny dla dzieci w wieku 3-6 lat. Program został wdrożony w przedszkolach na terenie powiatu świdnickiego. OIK w Świdniku przeprowadzi szkolenie dla członków Sieci dotyczące wdrażania Programu na terenie innych powiatów. Termin realizacji wrzesień – grudzień 2015 r. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Oddział Pomocy Społecznej w ROPS w Lublinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku przeprowadzi warsztat dotyczący lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem spotkań będzie wypracowanie i wdrożenie modelu budowania współpracy lokalnej na rzecz przeciwdziałania i interdyscyplinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w tym osób doświadczających przemocy oraz członków ich rodzin.

Powiatowe Centrum przedstawi na podstawie własnych doświadczeń zasady tworzenia lokalnych koalicji w celu powielenia dobrych praktyk w tym zakresie w innych powiatach na terenie województwa. Termin realizacji wrzesień – grudzień 2015 r. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl