Pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia Sieci.

29 października 2014 rok – odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia lokalnej sieci współpracy między instytucjami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania przemocy i działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób reprezentujących m.in. powiatowe, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego. Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu znakomitych specjalistów reprezentujących instytucje rządowe np. Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ds. Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakłady karne z terenu województwa.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać założenia i cele funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Spotkanie miało również na celu przybliżenie dobrych praktyk w systemie pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej przedstawiły swoje pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Szkolenie dla członków Sieci

16 grudnia 2014 r. w Chełmie odbyło się szkolenie pt. „Efektywnie, fachowo, skutecznie – podnoszenie kwalifikacji kadry działającej w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Szkolenie zostało zorganizowane przez ROPS w Lublinie dla jednostek, które wstępnie deklarowały przystąpienie do Sieci. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać zasady tworzenia partnerstw ma przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Sieci Współpracy działającej na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Spotkanie promujące ideę powstania Sieci

18 Luty 2015 r. w siedzibie ROPS w Lublinie odbyło się spotkanie podmiotów zainteresowanych zacieśnieniem zasad współpracy. Celem spotkania było wypracowanie idei, misji oraz założeń funkcjonowania Sieci. Wyznaczenie pierwszych celów i zadań oraz odpowiedzialności członków Sieci za zadania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, które zadeklarowały stały udział i współpracę.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl