Skip to content

Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Województwie Lubelskim

Idea i cele Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim

Sieć Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim jest inicjatywą organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, której celem jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków […]

Działania realizowane przez Partnerów Sieci

Jak to się wszystko zaczeło  Aktualnie realizowane projekty

Dlaczego warto przystąpić do Sieci

Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim ma strukturę otwartą. Na każdym etapie działania organizacja i instytucja może przystąpić do Sieci. Przystąpienie do Sieci jest równoznaczne z […]

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wykaz instytucji udzielających pomocy – linki do stron oraz baza opracowana przez ROPS w Lublinie we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.

Jak to się wszystko zaczęło

Pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia Sieci. 29 października 2014 rok – odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia lokalnej sieci współpracy między instytucjami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania przemocy i działających […]

Aktualnie realizowane projekty

Szkolenie dla członków sieci w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych W ramach środków zewnętrznych pozyskanych przez jednego z partnerów – organizację pozarządową – Partnerzy wezmą udział w szkoleniu dotyczymy […]

Wykaz instytucji udzielających pomocy

Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym zespoły interdyscyplinarne i wykaz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w […]