Idea i cele Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim

Sieć Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim jest inicjatywą organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, której celem jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.   Powyższy cel jest realizowany przez: Wypracowanie i wdrożenie przez partnerów standardów pracy i pomocy udzielanej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w województwie, […]

Działania realizowane przez Partnerów Sieci

Jak to się wszystko zaczeło  Aktualnie realizowane projekty

Dlaczego warto przystąpić do Sieci

Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Lubelskim ma strukturę otwartą. Na każdym etapie działania organizacja i instytucja może przystąpić do Sieci. Przystąpienie do Sieci jest równoznaczne z podpisaniem Porozumienia o współpracy. Wszystkie działania podejmowane przez Partnerów w ramach wykonywanego wspólnie celu muszą być realizowane zgodnie z Porozumieniem i przepisami prawa. Partnerzy zobowiązują […]

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wykaz instytucji udzielających pomocy – linki do stron oraz baza opracowana przez ROPS w Lublinie we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.

Jak to się wszystko zaczęło

Pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia Sieci. 29 października 2014 rok – odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia lokalnej sieci współpracy między instytucjami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania przemocy i działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób reprezentujących m.in. powiatowe, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, organizacje pozarządowe z terenu województwa […]

Aktualnie realizowane projekty

Szkolenie dla członków sieci w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych W ramach środków zewnętrznych pozyskanych przez jednego z partnerów – organizację pozarządową – Partnerzy wezmą udział w szkoleniu dotyczymy przemocy wobec osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje również superwizję pracy specjalistów. Termin realizacji lipiec – grudzień 2015 r. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Stowarzyszenie Równych […]

Wykaz instytucji udzielających pomocy

Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym zespoły interdyscyplinarne i wykaz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/bazy-teleadresowe-podmiot%C3%B3w-oraz-organizacji-pozarz%C4%85dowych-%C5%9Bwiadcz%C4%85cych-us%C5%82ugi-dla-os%C3%B3b-i-rodzin   Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl