Platforma e-learningowa

Multimedialne szkolenia e-learningowe – to jest forma uczenia na odległość bez fizycznego kontaktu z nauczycielem, gdzie stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. E-learning odbywa się w czasie dogodnym dla uczącego się.  Umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Egzaminy na platformie e-learnigowej mają za zadanie sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy z różnych dziedziny, co wzmacnia proces uczenia się, Założeniem projektu jest to, aby materiały treściowe, wykłady i prezentacje multimedialne przekazujące wiedzę w danej dziedzinie były dostępne na platformie e-learningowej. Szkolenia stacjonarne mają mieć charakter warsztatowy i aktywizujący, aby nie tracić czasu na to co można przeczytać, zobaczyć i wysłuchać w e-learingu, a poświęcić ten czas na doskonalenie praktycznych umiejętności i na skomunikowanie się między wszystkimi uczestnikami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W ramach e-learningu przewidziane są egzaminy sprawdzające wiedzę, których wyniki mają być brane pod uwagę przy kwalifikacji do szkoleń tygodniowych, o charakterze intensywnych i zaawansowanych treningów, na których liczba miejsc jest ograniczona.  /około 100-120 osób/.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl