Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” RPO WL 2017-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od 1 marca 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowane będą działania koordynujące […]

Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” RPO WL 2015-2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od 1 października 2015 roku realizuje projekt pozakonkursowy RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”. Zakłada działania koordynacyjne w obszarze Ekonomii Społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Celem […]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl