Szkolenia 2015

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące szkolenia:

 1. Projekty OPS i PCPR w nowej perspektywie finansowej – 1 dniowe szkolenie dla 75 osób (marzec)
 2. Efektywnie, fachowo, skutecznie – podnoszenie kwalifikacji kadry działającej w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem II edycja – aspekty prawne – 2 dniowe szkolenie dla 40 osób (marzec).

Konferencje:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe – 1 dniowa konferencja dla 100 osób (marzec).
 2. Partnerstwo i współpraca – profesjonalizm działań wychowawczych w rodzinie adopcyjnej i zastępczej – 1 dniowa konferencja dla 80 osób (marzec).
 3. Konferencja podsumowująca realizację projektu w latach 2007 – 2015 – 1 dniowa konferencja dla 100 osób (marzec).

 

Szkolenia 2014

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące szkolenia:

 1. Formy pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi – metody pracy skoncentrowane na rozwiązaniu –  2 dniowe szkolenie dla 75 osób (kwiecień/maj)
 2. Wypalenie zawodowe – motywowanie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – 2 dniowe szkolenie dla 75 osób (czerwiec/lipiec),
 3. Konwent pomocy społecznej – prawne podstawy działalności – 1 dniowy konwent dla 100 osób (czerwiec),
 4. Organizacja pracy jednostki w instytucjach pomocy i integracji społecznej – 2 dniowe szkolenie dla 80 osób (wrzesień/październik),
 5. Efektywnie, fachowo, skutecznie – szkolenie dla kadry zarządzającej pcpr – 1 dniowe szkolenie w cyklu 2 spotkań dla 25 osób (kwiecień/październik),
 6. Formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością (Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami) –  2 dniowe szkolenie dla 75 osób (listopad),
 7. Forum psychiatrii środowiskowej – 1 dniowe szkolenie dla 100 osób (czerwiec),
 8. Nowe wyzwania stojące przed instytucjami wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 dniowe szkolenie dla 50 osób (wrzesień),
 9. Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik-mieszkaniec DPS, rodzina jako warunek skutecznej opieki – szkolenie dla pracowników DPS – 2 dniowe szkolenie dla 50 osób (wrzesień/październik),
 10. Efektywnie, fachowo, skutecznie -szkolenie dla kadry zarządzającej DPS – 2 dniowe szkolenie dla 40 osób (kwiecień/maj/czerwiec),
 11. Efektywnie, fachowo, skutecznie -szkolenie dla kadry zarządzającej ŚDS – 2 dniowe szkolenie dla 40 osób (kwiecień/maj/czerwiec),
 12. Efektywnie, fachowo, skutecznie – szkolenie dla kadry zarządzającej placówką opiekuńczo – wychowawczą – 2 dniowe szkolenie dla 40 osób (kwiecień/maj/czerwiec),
 13. Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania przebywającymi w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 2 dniowe szkolenie dla 50 osób (wrzesień/październik),
 14. Wykorzystanie  narzędzi ekonomii społecznej w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 2 dniowe szkolenie dla 50 osób (czerwiec/lipiec),
 15. Szkolenie dla przedstawicieli JOPS, JST, NGO kreujących zadania polityki społecznej w zakresie ES – 1 dniowe szkolenie w cyklu 2 spotkań dla 30 osób (marzec/październik),
 16. Stop uzależnieniom – 2 dniowe szkolenie dla 100 osób (wrzesień/październik/listopad),
 17. Działania na rzecz poszerzenia współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej – 1 dniowe szkolenie dla 40 osób (wrzesień/październik),
 18. Rozwiązywanie sytuacji trudnych w obszarze pomocy dziecku i rodzinie – wymiana dobrych praktyk – 1 dniowe szkolenie w cyklu 4 spotkań dla 30 osób (kwiecień/czerwiec/wrzesień/listopad),
 19. Konwent NGO – 2 dniowy konwent dla 100 osób (maj),

Konferencje:

 1. Regionalne Forum ES połączone z Targami produktów wytworzonych przez podmioty ES – konferencja/prezentacja dobrych praktyk – 1 dniowa konferencja dla 120 osób (wrzesień/październik),
 2. Partnerstwo i współpraca- współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka – 1 dniowa konferencja dla 100 osób (wrzesień/październik).

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl