1. Realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami  pozarządowymi
  2. Pomoc w zwiększeniu udziału organizacji w realizacji celów publicznych, służących poprawie życia mieszkańców województwa
  3. Pomoc w tworzeniu instytucji i dialogu w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  4. Działania na rzecz NGO w zakresie pomocy w realizacji celów  założonych w planach pracy organizacji
  5. Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w formie otwartego konkursu ofert
  6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
  7. Współtworzenie i realizacja projektów finansowanych ze źródeł UE
  8. Sprawowanie kontroli w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków UE przyznanych w celu realizacji zadań
  9. Realizacja  Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego
  10. Wspieranie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl