Biuro Regionalne Projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

Osoby do kontaktu:

Aneta Rydz – koordynator regionalny, tel. 81 528-76-24, e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl

Elżbieta Oleszak – specjalista ds. analiz potrzeb szkoleniowych, tel. 81 -528-76-24, e-mail: elzbieta.oleszak.rops@gmail.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl