Biuro Lidera Projektu

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Diamentowa 2

20 – 447 Lublin

Tel. 81 528 76 50

Fax. 81 528 76 30

e-mail: rops@lubelskie.pl

 

Pracownicy Projektu

Anna Bekier – Kierownik projektu – tel. 81 528 76 47, e-mail: anna.bekier@lubelskie.pl

Anna Czeczko – Koordynator merytoryczny – tel. 81 528 76 47, e-mail: anna.czeczko@lubelskie.pl

Łukasz Bednarski – Specjalista ds. zamówień publicznych,

Agnieszka Winiarczyk – Specjalista ds. rozliczeń finansowych, tel. 81 528 76 40, agnieszka.winiarczyk.rops@gmail.com