Biuro Lidera Projektu

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20 – 447 Lublin
Tel. 81 528 76 50
Fax. 81 528 76 30
e-mail: rops@lubelskie.pl

 

Pracownicy Projektu

Anna Bekier – Kierownik projektu – tel. 81 528 76 47, e-mail: anna.bekier@lubelskie.pl

Anna Czeczko – Koordynator merytoryczny – tel. 81 528 76 47, e-mail: anna.czeczko@lubelskie.pl

Marcin Kępa – Specjalista ds. zamówień publicznych

Agnieszka Winiarczyk – Specjalista ds. rozliczeń finansowych, tel. 81 528 76 40, agnieszka.winiarczyk.rops@gmail.com

Marta Młynarczyk – Specjalista ds. opracowania i wdrożenia standardu: , tel. 81 528 76 47, marta.mlynarczyk.rops@gmail.com

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl