Skip to content

Publikacje

27.02.2019 r. – http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/AKSES/Audyty_i_wizyty_monitorujace_w_OWES_-_raport.pdf


04.07.2016 r. – RAPORT Z BADANIA KONDYCJI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 2016

>>> LINK<<< (format PDF)


 

24.12.2013 r. – Poniżej znajdziecie Państwo do pobrania pliki w formacie PDF:


24.04.2013 r. – Diagnoza sektora podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim, Rzeszów 2012

>>> LINK <<< (format PDF)


23.04.2013 r. – Katalog dobrych praktyk

>>> LINK <<< (format PDF)


22.04.2013r. – Biuletyn Ekonomii Społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Ekonomii Społecznej, który powstał w ramach projektu „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W numerze znajdują się artykuły na temat szeroko pojętej ekonomii społecznej oraz możliwości jakie niesie ze sobą ekonomia społeczna. W Biuletynie zaprezentowano również poziom zaawansowania prac nad Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013 – 2020. Biuletyn prezentuje także dobre praktyki w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zawiera najważniejsze zagadnienia związane z tą tematyką oraz wywiady z osobami, które pracują na rzecz ekonomii społecznej.

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań Biuletynu Ekonomii Społecznej, które będą zamieszczane sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

>>> LINK <<< (format PDF)