Spotkani – 27 luty 2014 r

W dniu 27 lutego 2014 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu województwa lubelskiego realizującymi pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gmin: Bełżyce, Biłgoraj, Gościeradów, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Tomaszów Lubelski.

Spotkanie otworzyła Pani Aleksandra Warmińska –Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

W dalszej części spotkania Pani Iwona Kędziera przedstawiła rolę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w Modelu Lokalnej Współpracy oraz działania ROPS w Lublinie w zakresie realizacji Pilotażu.

Celem spotkania była również wymiana doświadczeń dotyczących realizacji projektu w poszczególnych gminach oraz nawiązanie ściślejszej współpracy.

Prezentacje (ZIP)

Galeria:

Invalid Displayed Gallery

 

Spotkanie 28 kwietnia 2014 

W dniu 28 kwietnia 2014 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Centrów i klubów integracji społecznej z terenu woj. lubelskiego

Spotkanie miało na celu przekazanie informacji dotyczących założeń Modelu Lokalnej Współpracy, tworzenia Regionalnej Platformy Współpracy  oraz przedstawienie listu intencyjnego, dotyczącego członkowstwa w Regionalnej Platformy Współpracy (RPW).

Celem działania RPW będzie zwiększenie stopnia koordynacji usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze województwa.

Wszystkim uczestnikom spotkania składamy serdeczne podziękowania za zainteresowanie, rzeczową dyskusję oraz cenne uwagi.

Prezentacja

 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl