Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od 1 marca 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowane będą działania koordynujące ekonomię społeczną na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest koordynacja rozwoju oraz systemu wsparcia sektora ekonomi społecznej rozumiana jako wyznaczanie kierunków rozwoju, włączanie ekonomi społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości, usług użyteczności publicznej oraz innymi kierunkami
w ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomi społecznej.

W ramach powyższego celu będą realizowane następujące zadania:

 • Budowanie platformy współpracy samorządu województwa z samorządami powiatów, gmin i ich jednostkami organizacyjnymi realizującymi działania z obszaru włączenia społecznego;
 • Koordynacja regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej;
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomi społecznej na poziomie regionalnym;
 • Organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomi społecznej na poziomie regionalnym;
 • Włączanie podmiotów edukacyjnych szkół i uczelni wyższych w działania z zakresu ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań informacyjnych dotyczących ekonomi społecznych.

Projekt skierowany jest do:

 • Jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych realizujących zadania w obszarze włączenia społecznego;
 • Szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych;
 • Podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych i podmiotów o charakterze reintegracyjnym – CIS, KIS, ZAZ, WTZ;
 • Otoczenia ekonomii społecznej OWES.

W ramach projektu realizowane będą spotkania konsultacyjne, krajowe wizyty studyjne, spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, spotkania sieciujące, konwenty, targi, gale, a także spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej na terenie szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie będą dostępne na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl. w zakładce ekonomia społeczna oraz w siedzibie realizatora projektu. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą e-mailowa i telefonicznie do zespołu projektowego.

Zespół projektowy:

 1. Renata Jońska – koordynator projektu

renata.jonska@lubelskie.pl                                                   tel. 81 528 76 24

 1. Damian Kozik – specjalista ds. organizacyjnych

damian.kozik.lubelskie@gmail.com                                     tel. 81 528 76 22

 1. Anna Gutko – specjalista ds. rozliczeń

anna.gutko@lubelskie.pl                                                      tel. 81 528 76 40

       4. Malgorzata Suprynowicz – sp. ds. współpracy z JST, tel. 528 – 76- 22,

 malgorzata.suprynowicz.rops@gmail.com

5. Iwona  Kędziera  – sp. ds. sieci współpracy z PES, tel. 81 528-76-22

iwona.kedziera.rops@poczta.pl

6. Zofia Jaroszek – sp. ds.  dokumentów strategicznych oraz działań zwiększających widoczność PES, tel. 528 -76- 29

zofia.jaroszek.rops@gmail.com

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl