Specjalistyczne doradztwo

Założenia specjalistycznego doradztwa

W ramach projektu prowadzone jest specjalistyczne doradztwo, które ma za zadanie wspomóc pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracowników i wolontariuszy innych jednostek pomocy i integracji społecznej w zakresie:

  • upowszechnienia działań na rzecz tworzenia partnerstw i współpracy zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
  • rozwoju form aktywnej integracji
  • kierunków rozwoju pracy socjalnej
  • metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej
  • nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego
  • partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej
  • przygotowania strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych

 

Zasady udzielania doradztwa

Ważną częścią wsparcia oferowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie jest bezpłatne specjalistyczne doradztwo. Doradztwo jest realizowane w oparciu o doradztwo indywidualne i grupowe
w formie :

Doradztwo osobiste w siedzibie Wnioskodawcy lub w innym wskazanym przez Wnioskodawcę miejscu.
Doradztwo osobiste w siedzibie ROPS przy ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin.
Doradztwo telefoniczne i mailowe.
W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o czytelne wypełnienie wniosku o doradztwo (wniosek do pobrania) i nadesłanie go na adresy poszczególnych doradców.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przeprowadzenie doradztwa (DOC)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl